gender 1

З0 травня 2017 р. проекти Гендерного центру ХНУМГ ім. О. М. Бекетова були презентовані на розширеному засіданні Депутатської групи з гендерних питань та Координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї, гендерного насильства, протидії торгівлі людьми Харківської міської ради.

На засіданні, за головування заступниці міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлани Олександрівни Горбунової-Рубан, обговорювалися нагальні питання реалізації гендерної політики у м. Харкові. Голова депутатської групи Харківської міської ради з гендерних питань Чичина Ольга Андріївна окреслила гендерні підходи до розбудови міста. Про значимість для Харківської міськради гендерної політики засвідчує й той факт, що до складу депутатської групи (8 депутаток та 8 депутатів) входить мер міста – Геннадій Адольфович Кернес.

Також було наголошено на плідній співпраці Харківської міської ради з Гендерним центром ХНУМГ ім. О. М. Бекетова у розробці інноваційних інструментів (гендерного бюджетування міських програм, гендерного моніторингу публічних просторів та ін.). Відзначено вагому роль директорки Гендерного центру – к.е.н., доц. кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку Бібік Наталії Валеріївни – у реалізації міської програми «Молоді Харкова». На базі ХНУМГ ім. О. М. Бекетова щорічно протягом десяти років проводиться регіональний конкурс молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді», завдяки якому молодь міста формує власні гендерні компетенції.

Досвід науково-практичного партнерства Харківської міської ради з ХНУМГ ім. О. М. Бекетова привернув увагу гостей заходу – експертів Бюро ОБСЄ з демократичних інституцій і прав людини. Голова делегації ОБСЄ Лана Ачкар підкреслила, що досвід Харкова у створенні широкої експертної платформи для реалізації гендерної політики може бути взірцем для багатьох європейських міст. Адже до теперішнього часу у здійсненні гендерної політики міст переважає практика ситуативного партнерства з експертами неурядових громадських організацій в рамках окремих міжнародних проектів. Наслідками такої роботи є тимчасовість гендерних перетворень у містах, їх дієвість зазвичай завершуються разом із завершенням міжнародного фінансування. У такій ситуації досвід роботи Харківської міської ради з гендерними експертами ХНУМГ ім. О. М. Бекетова демонструє безперечні переваги, забезпечує стійкість гендерним трансформаціям та досягнення довгострокових цілей розвитку міста.

gender 2

Роботу Гендерного центру Університету презентувала к.філос.н., доц. кафедри історії і культурології; членкиня Координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї, гендерного насильства, протидії торгівлі людьми Харківської міської ради Фесенко Галина Григорівна. У доповіді акцентовано увагу на розробці гендерних компонентів в освітньо-професійній підготовці спеціалістів для усіх секторів життєдіяльності міст, науково-практичній діяльності професорсько-викладацького складу над міськими програмами та проектами. Анонсовано роботу по організації V міжнародної науково-практичної конференції «Гендерна політика міст: історія та сучасність».

Гендерний центр Університету запрошує усіх науковців, зацікавлених у гендерно-сенситивних урбан-проектах, долучатися до команди експертів з гендерних стратегій розвитку нашого міста!