Гендерна політика міст: історія та сучасність

Гендерна політика міст: історія та сучасність // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 18 грудня 2003 року): Наук. зб. – Х.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2004. – 304 с.

Гендерна політика міст: історія та сучасність. Вип.2 / Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харківська національна академія міського господарства, Харків, 23-24 травня 2007 року): Наук. зб. – Х.: «Озон-Інвест», 2007. – 200 с.

Гендерна політика міст: історія та сучасність. Вип.3/ Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харківська національна академія міського господарства, Харків, 23-24 травня 2007 року): Наук. зб. – Х.: «Озон-Інвест», 2007. – 200 с.

Гендерна політика міст: історія та сучасність. Вип.4 / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова, Харків, 23 – 25 жовтня 2013 року): Наук. зб. – ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2013. – 257 с.

Гендерна політика міст : історія і сучасність : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 6 – 7 жовтня 2015 р. / [редкол.: Н. В. Бібік, Г. Г. Фесенко, О. Першай та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – Вип. 5. – 349 с.

Гендерна політика очима української молоді

Гендерна політика очима української молоді:слобожанський вимір: матеріалів I Регіонального конкурсу наукових робіт молодих вчених (23 квітня 2010). - Х.,2007. - 96 с.

Гендерна політика очима української молоді:слобожанський вимір: матеріалів IІ Регіонального конкурсу наукових робіт молодих вчених (23 квітня 2010). - Х.,2008. - 96 с.

Гендерна політика очима української молоді:слобожанський вимір: матеріалів IІІ Регіонального конкурсу наукових робіт молодих вчених (23 квітня 2010). - Х.,2009. - 96 с.

Гендерна політика очима української молоді:слобожанський вимір: матеріалів IV Регіонального конкурсу наукових робіт молодих вчених (23 квітня 2010). - Х.,2010. - 96 с.

Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір: Матеріали V Регіонального конкурсу наукових робіт молодих вчених (22 квітня 2011). - Х., 2011. - 99 с.

Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір: Матеріали VІ Регіонального конкурсу наукових робіт молодих вчених (19 квітня 2012). - Х., 2012. - 150 с.

Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір: Матеріали VII Регіонального конкурсу наукових робіт молодих вчених (25-26 квітня 2013). - Х.,2013. - 150 с.

Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір: Матеріали VII Регіонального конкурсу наукових робіт молодих вчених (25-26 квітня 2013). - Х.,2013. - 150 с.

Гендерна політика очима української молоді: Матеріали підсумкової конференції Х Регіонального конкурсу наукових робіт молодих вчених, Харків, 30 листопада 2016 р. / [за заг ред..: Н. В. Бібік, Г. Г. Фесенко] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 361 с.

We have 472 guests and 2 members online

3 konf

ukraine
 

fl gorodafl oblasti

france diplomatie

kievsk dialog

mejd fond vidrodjennya

open for young women

ranju

un women

genger

go govern