Гендерний центр створено з метою координації науково-практичної діяльності фахівців, викладачів, студентства з розробки та впровадження гендерних підходів в науково-дослідну роботу, навчально-виховний процес.
 
Цілі, основні завдання:
- Поширення гендерних знань, стимулювання науково-практично розробок у сфері гендерної політики міст;
- Формування гендерної методологічної культури вчених - дослідників і фахівців міського господарства (зокрема, шляхом оволодіння інструментарієм ґендерного аудиту міських територій);
- Проектування гендерних технологій з підвищення якості життєдіяльності міст;
- Формування гендерної компетентності викладачів та студентської молоді;
- Створення інформаційних ресурсів з гендерної проблематики для учасників освітнього, наукового, виховного процесів;
- Сприяння розвитку міждисциплінарних досліджень, які визначають гендерний вимір політики міст;
- Організація наукової розробки перспективних напрямків і технологій гендерних досліджень, розробка науково обґрунтованих рекомендацій у сфері впровадження ґендерних підходів; надання консалтингових послуг органам місцевого самоврядування в ініціації, розробці, виконанні проектів гендерного спрямування.
 
Основні принципи діяльності
- Багатосторонні договори і контакти з зацікавленими організаціями, підприємствами та установами, залучення до науково-практичного аналізу гендерних проблем студентів, аспірантів і слухачів, вчених і фахівців ХНУМГ імені О.М. Бекетова, а також інших гендерних центрів ВНЗ України, органів місцевого самоврядування м. Харкова, Харківської області та Україна.
- Участь у підготовці до видання збірників праць, навчально-методичних посібників з гендерних технологіям.
 
Напрямки діяльності
- Участь у реалізації Державної програми з впровадження гендерної рівності спільно з Головним управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації;
- Надання консалтингових послуг органам місцевого самоврядування в ініціації, розробці, виконанні проектів гендерного спрямування;
- Розробка ефективних технологій інтеграції впровадження гендерної бюджетування, ґендерного аудиту в бюджетну політику міст, а також передачі їх зацікавленим установам;
- Розробка методик ґендерного аудиту;
- Розробка методичного забезпечення (навчальних програм) підвищення кваліфікації з курсу «Гендерне бюджетування і аудит: принципи реалізації в системі освіти»;
- Підготовка проектних пропозицій з гендерної політики міст з метою отримання внутрішніх та іноземних інвестицій;
- Бенчмаркінг вітчизняних і світових методик, практик за гендерною аудиту, бюджетування;
- Організація та проведення навчально-практичних занять, наукових семінарів, виставок, конференцій, презентацій, у тому числі міжнародних.
 
У структуру Центру включено наступні секції:
 1. Гендерне бюджетування на місцевому рівні;
 2. Гендерний аудит міського простору;
 3. Гендерна політика міст: соціокультурне вимір.