Региональный научный конкурс молодых ученых «Гендерная политика глазами украинской молодежи: Слобожанское измерение »
Конкурс проводится ежегодно, начиная с 2007 г.., И с целью активизации научно-исследовательской работы молодежи в Харьковском регионе. Соорганизатором конкурса выступает Харьковская государственная областная администрация (Департамент семьи, молодежи и спорта, Департамент образования и науки - с 2014 года), а также Департамент по делам семьи и молодежи Харьковского городского совета.
На Конкурс подаются оригинальные научные работы по гендерной тематике. Для оценки научных работ, представленных на Конкурс, привлекаются ведущие гендерные эксперты / експертка.
Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы, осуществляет их рецензирование. На основании подготовленных рецензий определяются финалисты конкурса, приглашаются к публичной защите работ. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней.
 
 І Региональный конкурс научных работ молодых ученых «Гендерная политика глазами украинской молодежи: Слобожанское измерение». 2007

ІІ Региональный конкурс научных работ молодых ученых «Гендерная политика глазами украинской молодежи: Слобожанское измерение». 2008

ІІІ Региональный конкурс научных работ молодых ученых «Гендерная политика глазами украинской молодежи: Слобожанское измерение». 2009
 
1 

 

 

 

 

 

Гендерная политика глазами украинской молодежи: слобожанское измерение: Материалы III Регионального конкурса научных работ молодых ученых (24 апреля 2009). - Х.,

2009. - 232 с 

 

ІV Региональный конкурс научных работ молодых ученых «Гендерная политика глазами украинской молодежи: Слобожанское измерение». 2010
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гендерная политика глазами украинской молодежи: слобожанское измерение: материалов IV Регионального конкурса научных работ молодых ученых (23 апреля 2010). - Х.,
2010. - 96 с.
 

V Региональный конкурс научных работ молодых ученых «Гендерная политика глазами украинской молодежи: Слобожанское измерение». 2011
- ПРЕСС-РЕЛИЗ V Регионального конкурса научных работ молодых ученых «Гендерная политика глазами украинской молодежи: слобожанское измерение».
- Определены победители V Регионального конкурса научных работ молодых ученых «Гендерная политика глазами украинской молодежи: слобожанское измерение»
- Определены победители V Регионального конкурса научных работ молодых ученых «Гендерная политика глазами украинской молодежи: слобожанское измерение»
3

 

 

 

 

 

Гендерная политика глазами украинской молодежи: слобожанское измерение: Материалы V Регионального конкурса научных работ молодых ученых (22 апреля 2011). - Х., 2011. - 99 с. (Сборник, файл PDF)

 
 
VІ Региональный конкурс научных работ молодых ученых «Гендерная политика глазами украинской молодежи: Слобожанское измерение», 2012
 
 4

 

 

 

 

 

Гендерная политика глазами украинской молодежи: слобожанское измерение: Материалы V и Регионального конкурса научных работ молодых ученых (19 апреля 2012). - Х., 2012. - 150 с. 

 
P4181038 P4181041
 
P4181048 P4181050
 
P4181052
 
 
VІІ Региональный конкурс научных работ молодых ученых «Гендерная политика глазами украинской молодежи: Слобожанское измерение» 2013
Программа VII Регионального конкурса научных работ молодых ученых (25-26 апреля 2013) (файл PDF Программа)
5
 
 
 
 
 
 
Гендерная политика глазами украинской молодежи: слобожанское измерение: Материалы VII Регионального конкурса научных работ молодых ученых (25-26 апреля 2013). - Х.,
2013. - 150 с
Сборник (файл PDF)
 
Гендерная политика глазами украинской молодежи
 
VІІІ Региональный конкурс научных работ молодых ученых «Гендерная политика глазами украинской молодежи: Слобожанское измерение», 2014
 
Победители (файл) VIII Конкурса 
 
 
 
ІХ Региональный конкурс научных работ молодых ученых «Гендерная политика глазами украинской молодежи: Слобожанское измерение», 2015
27 квітня 2015 р. в Харківському національному університеті міського господарства імені О.М.Бекетова відбувся фінал ІХ Регіонального конкурсу молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір». Цього року його учасниками стали студенти 20 вузів, якіпідготували більше 70 робіт. До конкурсу долучилися інші регіони України, поєднані Всеукраїнською мережею осередків гендерної освіти ВНЗ.
Організатори конкурсу: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова[1], Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації [2], Департамент у справах сім'ї, молоді та спортуХарківської міської ради.
З привітаннями до фіналістів виступили: ректор Університету – д.т.н., проф. Бабаєв Володимир Миколайович;начальник Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації - Бабічев Анатолій Валерійович; президент Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда- Україна» - д.ю.н., проф. Левченко Катерина Борисівна; співробітниця Спеціальної моніторингової місії в Україні ОБСЄ – Маргарита Васгес.
Директорка Гендерного центру ХНУМГ імені О. М. Бекетова - к.е.н., доц. Бібік Наталія Валеріївна презентувала Концепцію Університету, «дружнього до родини». Непересічною подією для традиційного проведення Конкурсу стали дизайн-проекти «Дитячий центр ХНУМГ ім. О.М. Бекетова», виконані студентами ф-ту архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва Університету (наук. керівн. - ас. кафедри основ архітектурного проектування та рисунку Л. М. Швець)
Конкурсні роботи оцінювали провідні гендерні експерти та експертки, у тому числі міжнародні: Олександр Першай к. філол. наук, (Ph.D.), Центр гендерних досліджень Європейського гуманітарного університету (Вільнюс, Литва), редактор освітнього альманаху «WomeninPolitics: NewApproachestothePolitical». На підставі підготовлених рецензій та публічного захисту були визначені переможці конкурсу.
 
Програма (файл PDF)
Відбувся фінал ІХ Регіонального конкурсу молодих вчених "Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір"
Підведено підсумки Регіонального конкурсу молодих вчених
Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова - дружній до родини
 
 Презентации научных докладов финалистов конкурса:

Антипенко К. В.

ГЕНДЕРНІ ІНДИКАТОРИ СТРАТЕГІЙ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ

 Белоглазова К. В.

ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

Беляева П. Е.

ПРОБЛЕМА ЗАПРОВАДЖЕННЯ ГЕНДЕРНИХ ПІДХОДІВ В СУЧАСНУ УКРАЇНСЬКУ СИСТЕМУ ОСВІТИ (VARANNAN DAMERNAS)

 Бойко Ю.Ю.

ВПЛИВ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ

Гармаш И. В., Усенко А. К.

ІСТОРИЧНЕ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Демьяненко А. А.

АДАПТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ УКРАЇНИ

Дорогавцев Д. О.

ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ НАДАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ З УРАХУВАННЯМ ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

Иванов Е. О.

ОСОБЛИВОСТІ САМОСВІДОМОСТІ ЮНАКІВ ІЗ РІЗНОЮ РЕПРЕЗЕНТАЦІЄЮ МАСКУЛІННОСТІ

Иванова К. О.

ПРИНЦИПИ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Киндякова К. С.

ГЕНДЕРНА ЕКСПЕРТИЗА КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ, ЗАРЕЄСТРОВАНИХ В УПРАВЛІННЯХ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ РАЙОННИХ АДМІНІСТРАЦІЙ м.ХАРКОВА (у 2010-2014 рр.)

Козыренко О.

ДЕВІАНТНИЙ ВИЯВ ТРАДИЦІЙНИХ ПРАКТИК: ГЕНДЕРНІЙ АСПЕКТ

Корженко О. А.

ГЕНДЕРНА ЕКСПЕРТИЗА РИНКУ ПРАЦІ М. ХАРКОВА

(ЗА ДАНИМИ ХАРКІВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ ПРОТЯГОМ 1.02. 2014 – 1.02.2015 Р.)

Коцюба О. В.,

ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ: ВІД МИНУЛОГО ДО СЬОГОДЕННЯ

Кривонос И. И.

РУЙНАЦІЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ (НА ПРИКЛАДІ СТУДЕНТІВ ТА СТУДЕНТОК ХНУТСГ ім. П. ВАСИЛЕНКА)

Лазарева М.В.

ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА: РЕАЛІЇ УКРАЇНИ ТА ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ

ЛеоноваА. В.

ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Миньковская И.И.

НЕСЕКСИСТСЬКА МОВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЧУТЛИВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Мордвинцева Т.М.

ГЕНДЕР, СЕКСИЗМ І ПОЧАТКОВА ШКОЛА: ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

Мороз А. Е., Текоева С. А.

ЖІНОЧЕ ОБЛИЧЧЯ КОЗАЧЧИНИ

Скареднева К. І.

ОСОБЛИВОСТІ САМОСВІДОМОСТІ ЖІНОК ЗАЛЕЖНО ВІД СТАВЛЕННЯ ДО ХАРАССМЕНТУ

Скрипка О. С.

ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОК: СЛОБОЖАНСЬКИЙ ВИМІР

Яцкевич М. О.

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЗАХИСНОЇ ПОВЕДІНКИ ЖІНОК З РІЗНОЮ СЕКСУАЛЬНОЮ ІДЕНТИЧНІСТЮ

 

 

Х Регіональний конкурс молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді», 2016

В обласному конкурсі досліджень на гендерну тему взяли участь понад 60 молодих вчених!

30 листопада 2016 р. в Університеті відбувся фінал Х Регіонального конкурсу молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді». Організатори конкурсу: Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

Учасниками ювілейного конкурсу стали молоді викладачки, докторантки, аспірантки, студенти та студентки Харківщини та представники ВНЗ з інших регіонів України (Житомир, Миколаїв, Одеса, Рівне, Тернопіль, Чернігів). До конкурсу традиційно долучаються ВНЗ – члени Всеукраїнської мережі осередків гендерної освіти ВНЗ.

З привітаннями до фіналістів виступили: ректор Університету – д.т.н., проф. Бабаєв Володимир Миколайович; начальник Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – А. В. Бабічев , заступник начальника Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради В.А. Сичов. Від міжнародних організацій, що мають мандат на роботу з гендерною проблематикою, у пленарному засіданні взяв участь С. В. Велигодський,координатор з питань гуманітарного реагування в Харківській області Фонду народонаселення ООН. Радник з гуманітарних питань губернатора Харківської обласної державної адміністрації, д. філос. н., проф. кафедри історії і культурології ХНУМГ імені О. М. БекетоваІ. М.Рассоха наголосив на актуальності гендерних знань та відповідних компетентностях в усіх сферах буття української громади, не необхідності протидіяти проявам гендерної дискримінації.

Директорка Гендерного центру ХНУМГ імені О. М. Бекетова - к.е.н., доц. Бібік Наталія Валеріївна - очолила роботу журі конкурсу, що складалося з провідних гендерних експертів. На підставі підготовлених рецензій та публічного захисту були визначені переможці конкурсу.

Непересічною подією для традиційного проведення фіналу конкурсу стала робота Гендерної майстерні у Науковій бібліотеці Університету за керівництва її директорки Євсюкової Надії Олександрівни. Також для учасників наукового конкурсу у бібліотеці була розгорнута виставка, присвячена видатній жінці в науці М. Склодовській-Кюрі (за сприяння Генерального Консульства Республіки Польща).

Програма Конкурсу ( файл PDF )

Підведено підсумки Х Регіонального наукового конкурсу молодих вчених «Ґендерна політика очима української молоді»

Названі переможці Х Регіонального конкурсу молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді»

Центр гендерної культури мав можливість презентувати власну діяльність не лише для учасниць і учасників конференції, а для всієї студентської молоді, яка зібралася на Ярмарок соціальних ініціатив в Харківському національному університеті міського господарства.  Разом з презентацією проектів та нових розробок Центру продовжився флешмоб, ініційований платформою «Культура рівності» до Всесвітньої кампанії «16 днів проти насильства щодо жінок».

Наступний конкурс планується провести у березні-квітні 2017 р. Запрошуємо молодих дослідників долучатися до гендерних досліджень!

"Гендерна політика очима української молоді": Підсумкова конференція Х регіонального наукового конкурсу молодих вчених  30 листопада 2016 р. -Х, 2016 р.-363 с. (Сборник)

 Презентации научных докладов финалистов конкурса:

Муравйова В.Д. «Ґендерні особливості змістовних характеристик  я-образу молодих жінок сучасної україни»

 
DSC 4842DSC 4853
DSC 4856DSC 4863
DSC 4870hjkk
 
 
 

 


На сайті 102 гостя та 0 користувачів

3 konf

ukraine
 

fl gorodafl oblasti

france diplomatie

kievsk dialog

mejd fond vidrodjennya

open for young women

ranju

un women

genger

go govern