Регіональний науковий конкурс молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді: Слобожанський вимір»
Конкурс проводиться щорічно, починаючи з 2007 р .., І з метою активізації науково-дослідної роботи молоді в Харківському регіоні. Співорганізатором конкурсу виступає Харківська державна обласна адміністрація (Департамент сім'ї, молоді та спорту, Департамент освіти і науки - з 2014 року), а також Департамент у справах сім'ї та молоді Харківської міської ради.
На Конкурс подаються оригінальні наукові роботи з гендерної тематики. Для оцінки наукових робіт, представлених на Конкурс, залучаються провідні гендерні експерти / експертка.
Конкурсна комісія розглядає подані роботи, здійснює їх рецензування. На підставі підготовлених рецензій визначаються фіналісти конкурсу, запрошуються до публічного захисту робіт. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами I, II, III ступенів.

 

 
І Регіональний конкурс наукових робіт молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді: Слобожанський вимір». 2007

ІІ Регіональний конкурс наукових робіт молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді: Слобожанський вимір». 2008

ІІІ Регіональний конкурс наукових робіт молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді: Слобожанський вимір». 2009
 
1 

 

 

 

 

 

Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір: Матеріали III Регіонального конкурсу наукових робіт молодих вчених (24 квітня 2009). - Х.,
2009. - 232 с
 

ІРегіональний конкурс наукових робіт молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді: Слобожанський вимір». 2010
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір: матеріалів IV Регіонального конкурсу наукових робіт молодих вчених (23 квітня 2010). - Х.,
2010. - 96 с.
 

Регіональний конкурс наукових робіт молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді: Слобожанський вимір». 2011
- ПРЕС-РЕЛІЗ V Регіонального конкурсу наукових робіт молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді: Слобожанський вимір».
- Визначені переможці V Регіонального конкурсу наукових робіт молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді: Слобожанський вимір»
- Визначені переможці V Регіонального конкурсу наукових робіт молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді: Слобожанський вимір»
3

 

 

 

 

 

Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір: Матеріали V Регіонального конкурсу наукових робіт молодих вчених (22 квітня 2011). - Х., 2011. - 99 с. (Збірник, файл PDF)

 
 
VІ Регіональний конкурс наукових робіт молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді: Слобожанський вимір»., 2012
 
 4

 

 

 

 

 

Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір: Матеріали V і Регіонального конкурсу наукових робіт молодих вчених (19 квітня 2012). - Х., 2012. - 150 с.

 
P4181038 P4181041
 
P4181048 P4181050
 
P4181052
 
 
VІІ Регіональний конкурс наукових робіт молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді: Слобожанський вимір». 2013
Програма VII Регіонального конкурсу наукових робіт молодих вчених (25-26 апреля 2013) (файл PDF Программа)
5
 
 
 
 
 
 
Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір: Матеріали VII Регіонального конкурсу наукових робіт молодих вчених (25-26 квітня 2013). - Х.,
2013. - 150 с

Збірник (файл PDF)
 
Гендерна політика очима української молоді
 
VІІІ Регіональний конкурс наукових робіт молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді: Слобожанський вимір»., 2014
 
Переможці (файл) VIII конкурсу
 
 
 
ІХ Регіональний конкурс наукових робіт молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді: Слобожанський вимір»., 2015
27 квітня 2015 р. в Харківському національному університеті міського господарства імені О.М.Бекетова відбувся фінал ІХ Регіонального конкурсу молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір». Цього року його учасниками стали студенти 20 вузів, якіпідготували більше 70 робіт. До конкурсу долучилися інші регіони України, поєднані Всеукраїнською мережею осередків гендерної освіти ВНЗ.
Організатори конкурсу: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова[1], Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації [2], Департамент у справах сім'ї, молоді та спортуХарківської міської ради.
З привітаннями до фіналістів виступили: ректор Університету – д.т.н., проф. Бабаєв Володимир Миколайович;начальник Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації - Бабічев Анатолій Валерійович; президент Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда- Україна» - д.ю.н., проф. Левченко Катерина Борисівна; співробітниця Спеціальної моніторингової місії в Україні ОБСЄ – Маргарита Васгес.
Директорка Гендерного центру ХНУМГ імені О. М. Бекетова - к.е.н., доц. Бібік Наталія Валеріївна презентувала Концепцію Університету, «дружнього до родини». Непересічною подією для традиційного проведення Конкурсу стали дизайн-проекти «Дитячий центр ХНУМГ ім. О.М. Бекетова», виконані студентами ф-ту архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва Університету (наук. керівн. - ас. кафедри основ архітектурного проектування та рисунку Л. М. Швець)
Конкурсні роботи оцінювали провідні гендерні експерти та експертки, у тому числі міжнародні: Олександр Першай к. філол. наук, (Ph.D.), Центр гендерних досліджень Європейського гуманітарного університету (Вільнюс, Литва), редактор освітнього альманаху «WomeninPolitics: NewApproachestothePolitical». На підставі підготовлених рецензій та публічного захисту були визначені переможці конкурсу.
 
Програма (файл PDF)
Відбувся фінал ІХ Регіонального конкурсу молодих вчених "Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір"
Підведено підсумки Регіонального конкурсу молодих вчених
Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова - дружній до родини
 
 Презентації наукових доповідей фіналістів конкурсу:

Антипенко К. В.

ГЕНДЕРНІ ІНДИКАТОРИ СТРАТЕГІЙ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ

 Белоглазова К. В.

ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

Беляева П. Е.

ПРОБЛЕМА ЗАПРОВАДЖЕННЯ ГЕНДЕРНИХ ПІДХОДІВ В СУЧАСНУ УКРАЇНСЬКУ СИСТЕМУ ОСВІТИ (VARANNAN DAMERNAS)

 Бойко Ю.Ю.

ВПЛИВ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ

Гармаш И. В., Усенко А. К.

ІСТОРИЧНЕ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Демьяненко А. А.

АДАПТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ УКРАЇНИ

Дорогавцев Д. О.

ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ НАДАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ З УРАХУВАННЯМ ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

Иванов Е. О.

ОСОБЛИВОСТІ САМОСВІДОМОСТІ ЮНАКІВ ІЗ РІЗНОЮ РЕПРЕЗЕНТАЦІЄЮ МАСКУЛІННОСТІ

Иванова К. О.

ПРИНЦИПИ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Киндякова К. С.

ГЕНДЕРНА ЕКСПЕРТИЗА КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ, ЗАРЕЄСТРОВАНИХ В УПРАВЛІННЯХ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ РАЙОННИХ АДМІНІСТРАЦІЙ м.ХАРКОВА (у 2010-2014 рр.)

Козыренко О.

ДЕВІАНТНИЙ ВИЯВ ТРАДИЦІЙНИХ ПРАКТИК: ГЕНДЕРНІЙ АСПЕКТ

Корженко О. А.

ГЕНДЕРНА ЕКСПЕРТИЗА РИНКУ ПРАЦІ М. ХАРКОВА

(ЗА ДАНИМИ ХАРКІВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ ПРОТЯГОМ 1.02. 2014 – 1.02.2015 Р.)

Коцюба О. В.,

ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ: ВІД МИНУЛОГО ДО СЬОГОДЕННЯ

Кривонос И. И.

РУЙНАЦІЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ (НА ПРИКЛАДІ СТУДЕНТІВ ТА СТУДЕНТОК ХНУТСГ ім. П. ВАСИЛЕНКА)

Лазарева М.В.

ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА: РЕАЛІЇ УКРАЇНИ ТА ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ

ЛеоноваА. В.

ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Миньковская И.И.

НЕСЕКСИСТСЬКА МОВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЧУТЛИВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Мордвинцева Т.М.

ГЕНДЕР, СЕКСИЗМ І ПОЧАТКОВА ШКОЛА: ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

Мороз А. Е., Текоева С. А.

ЖІНОЧЕ ОБЛИЧЧЯ КОЗАЧЧИНИ

Скареднева К. І.

ОСОБЛИВОСТІ САМОСВІДОМОСТІ ЖІНОК ЗАЛЕЖНО ВІД СТАВЛЕННЯ ДО ХАРАССМЕНТУ

Скрипка О. С.

ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОК: СЛОБОЖАНСЬКИЙ ВИМІР

Яцкевич М. О.

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЗАХИСНОЇ ПОВЕДІНКИ ЖІНОК З РІЗНОЮ СЕКСУАЛЬНОЮ ІДЕНТИЧНІСТЮ

 
 

 

 

 

 

 

 

На сайті 2374 гостей та 4 користувачів

3 konf

ukraine
 

fl gorodafl oblasti

france diplomatie

kievsk dialog

mejd fond vidrodjennya

open for young women

ranju

un women

genger

go govern